2de jaar

1ejaar
VAKKEN 2LAT 2MW
  Katholieke godsdienst 2 2
  Aardrijkskunde 1 1
  Engels 2 2
  Frans 4 4
  Geschiedenis 2 2
  Latijn 5 -
  Lichamelijke opvoeding 2 2
  Muzikale opvoeding 1 1
  Natuurwetenschappen 1 1
  Nederlands 4 5
  Socio-economische initiatie 2 2
  Techniek 2 2
  Wetenschappelijk werk - 3
  Wiskunde 4 5
       
  * Informatica 0,5 0,5
  * Inhaalles / studie 0,5 0,5
TOTAAL 33 33
 

* toegevoegd uur

Dankzij dit toegevoegd lesuur kunnen we in de 1e graad inhaallessen en informatica organiseren.
Wie geen inhaalles volgt, zal naar de studie gaan.
0,5: 1 lesuur om de 14 dagen

DE GEMEENSCHAPPELIJKE BASISVORMING EN HET COMPLEMENTAIR GEDEELTE IN HET TWEEDE LEERJAAR A

(1) Je zal Latijnse teksten leren lezen en ze leren begrijpen naar vorm en inhoud. Aan de hand van deze teksten zal ook de aandacht worden gevestigd op de waardevolle aspecten van de antieke cultuur.
(2) In de lessen Socio-Economische Initiatie (SEI) maak je kennis met enkele hedendaagse economische denkwijzen en problemen. Je ervaart dat economie hoort bij alles wat je dagelijks meemaakt.
(3) In de lessen Wetenschappelijk Werk (WW) zal je door zelfstandig werken alle onderdelen van de wetenschappen ontdekken.
(4) Toegevoegd lesuur: 1 u. informatica / inhaalles of studie om de 14 dagen.

2e jaar algemeen

In het eerste jaar zal je ervaren hebben dat Latijn een verfijnde, maar ingewikkelde taal is. De verdere studie van deze taal zal je zeker leren gestructureerd te redeneren.
Woordenschat, verbuigingen en vervoegingen worden nog eens grondig herhaald. Verder zal je Latijnse teksten leren lezen en ze leren begrijpen naar vorm en inhoud.
Aan de hand van deze teksten zal ook de aandacht gevestigd worden op de waardevolle aspecten van de antieke cultuur.

Het wordt voor jou een boeiende en leerrijke ontdekkingstocht doorheen een landschap van moderne talen en wetenschappen.
In de lessen Wetenschappelijk Werk (WW) zal je door zelfstandig werken alle onderdelen van de wetenschappen ontdekken.
In de lessen Socio-Economische Initiatie (SEI) maak je kennis met enkele hedendaagse economische denkwijzen en problemen. Je ervaart dat economie hoort bij alles wat je dagelijks meemaakt.