Start nieuwe schooljaar 2017-2018

Op deze pagina vindt u heel wat informatie over de opstart van het nieuwe schooljaar voor nieuwe leerlingen in het 1e jaar.


Helemaal onderaan vindt u de lijst van de nodige handboeken, werkboeken en schriften voor nieuwe leerlingen van het 2de tot 6de jaar geordend per klas/richting.

Iddink
Bijkomende informatie bestelprocedure

1e JAAR : te bestellen bij Iddink VOOR 4 JULI 2017:

  Vak Naam
  Godsdienst Leerwerkmap ‘Theo 1’
Bijbel met deuterocanonieke boeken (ed. 2012, NBG)
  Aardrijkskunde Leerwerkboek ‘Zenit 1’ (editie 2016)
Atlas De Boeck (ed. 2015)
  Frans Werkboek ‘Quartier français 1’
  Geschiedenis Handboek ‘Storia 1’
  Latijn Leerwerkboek ‘Pegasus 1’
  MO Leerwerkboek ‘Boost! 1’ (editie 2016)
  Natuurwetenschappen Leerwerkboek ‘Explo 1’ (editie 2016)
  Nederlands Leerwerkboek ‘Frappant 1’ aso/tso
  Wiskunde Leerwerkboek ‘Getallen 1’ – Van Basis tot Limiet (EBV editie 2016)
Leerwerkboek ‘Meetkunde1’– Van Basis tot Limiet (EBV editie 2016)

1e JAAR : schriften & andere benodigdheden die kunnen aangekocht worden op school:

  Vak Naam
  Algemeen Blok cursuspapier A4-formaat
Commercieel geruit
Blok overhoringen A4-formaat
Werkschrift
  Aardrijkskunde Ringmap 2 ringen A4 (rug 4 cm)
2 Plastiek mapjes (3 gesloten kanten)
  Frans 10 Plastiek mapjes (3 gesloten kanten)
Ringmap 2 ringen A4 (rug 4 cm)
  Geschiedenis Ringmap 2 ringen A4 (rug 4 cm)
1 plastiek mapje (3 gesloten kanten)
  Informatica Ringmap 2 ringen A4 (rug 2 cm)
  Latijn (enkel voor leerlingen Latijn!) Ringmap 2 ringen A4 (rug 4cm)
Plastiek mapje (3 gesloten kanten)
  Lichamelijke Opvoeding Turnzak
Turnbloes + Naam
  Muziek Ringmap 2 ringen A4 (rug 2 cm)
  Nederlands Ringmap 2 ringen A4 (rug 4 cm)
3 Plastiek mapjes (3 gesloten kanten)
  Natuurwetenschappen Ringmap 2 ringen A4 ( rug 2 cm)
  Plastische Opv. Tekenblok 27/36
1 map met elastiek 27/36
Ringmap 2 ringen A4 ( rug 2 cm)
  Sociale activiteiten Ringmap 2 ringen A4 ( rug 2 cm)
  Wiskunde 2 Ringmappen 2 ringen A4 ( rug 2 cm)
Kan bij de vakleerkracht besteld worden tijdens de eerste les:
- Rekentoestel TI-30XB Multiview calculator (via groepsaankoop onder gunstige voorwaarden)
- P.O. gerief – tekenmateriaal

SGI Lennik

Moet elders aangeschaft worden:

- geodriehoek (voor het vak wiskunde)
- 4 bestekmapjes (1 voor het vak geschiedenis, 1 voor Frans, 1 voor wiskunde en 1 voor Nederlands)
- Prisma woordenboek (minimum 41ste druk)
- 3 ringmappen 2 ringen A4 (rug 8cm) voor de vakken wiskunde, Nederlands en Frans
- Zwarte turnbroek voor LO

Brief 1e jaars